首页 古诗词 渔家傲·暖日迟迟花袅袅

渔家傲·暖日迟迟花袅袅

唐代 / 钱资深

"九金神鼎重丘山,五玉诸侯杂珮环。星座通霄狼鬣暗,
拟欲事师为弟子,不知将法付何人。"
黄沙人外阔,飞雪马前稠。甚险穹庐宿,无为过代州。"
可知刘阮逢人处,行尽深山又是山。"
喜迁乔木近,宁厌对花新。堪念微禽意,关关也爱春。"
霓裳一曲千门锁,白尽梨园弟子头。"
岩花涧草西林路,未见高僧只见猿。"
从来南国名佳丽,何事今朝在北行。"
借问春风何处好,绿杨深巷马头斜。"
"一川如画敬亭东,待诏闲游处处同。
"外监多假帝王尊,威胁偏裨势不存。才许誓心安玉垒,
"鼍鼓沉沉虬水咽,秦丝不上蛮弦绝。常娥衣薄不禁寒,
满袖萧关雨,连沙塞雁飞。到家翻有喜,借取老莱衣。"


渔家傲·暖日迟迟花袅袅拼音解释:

.jiu jin shen ding zhong qiu shan .wu yu zhu hou za pei huan .xing zuo tong xiao lang lie an .
ni yu shi shi wei di zi .bu zhi jiang fa fu he ren ..
huang sha ren wai kuo .fei xue ma qian chou .shen xian qiong lu su .wu wei guo dai zhou ..
ke zhi liu ruan feng ren chu .xing jin shen shan you shi shan ..
xi qian qiao mu jin .ning yan dui hua xin .kan nian wei qin yi .guan guan ye ai chun ..
ni shang yi qu qian men suo .bai jin li yuan di zi tou ..
yan hua jian cao xi lin lu .wei jian gao seng zhi jian yuan ..
cong lai nan guo ming jia li .he shi jin chao zai bei xing ..
jie wen chun feng he chu hao .lv yang shen xiang ma tou xie ..
.yi chuan ru hua jing ting dong .dai zhao xian you chu chu tong .
.wai jian duo jia di wang zun .wei xie pian bi shi bu cun .cai xu shi xin an yu lei .
.tuo gu chen chen qiu shui yan .qin si bu shang man xian jue .chang e yi bao bu jin han .
man xiu xiao guan yu .lian sha sai yan fei .dao jia fan you xi .jie qu lao lai yi ..

译文及注释

译文
 太行山以西出产大量的木材、竹子、楮树、野麻、旄牛尾(wei)、玉石;太行山以东盛产鱼、盐、漆、丝,又有歌舞和女色;江南出产楠树、梓树、生姜、桂皮、金、锡、铅、朱砂、犀角、玳瑁、珠玑、象牙、皮革(ge);龙门、碣石以北盛产马、牛、羊、毡、裘、筋、角;至于铜、铁则分布在千里的疆土上,各处的山都出产,真是星罗棋布。这是大概的情形。所有这些都是中(zhong)原地区人民喜爱的必需品,通常用来做穿着、吃喝、养生送死的东西。所以说大家都靠农民的耕种才有吃的,靠虞人才能把山泽中的资源开发出来,靠工人做成各种器具,靠商人贸易使货物流通。这难道是有政治教令征发和约束他们吗?人们各按其能力干自己的工作。尽自己的力量,来满足自己的欲望。因此,东西贱是贵的征兆,东西贵是贱的征兆。这就刺激各行各业的人努力从事自己的职业,以自己的工作为乐趣,就如同水往低处流一样,昼夜不停。用不着召唤,他们自己会送来;东西用不着寻求,人们自己会生产。这难道不就证明了农、虞、工、商的工作是符合经济法则的吗?《周书》上说:“农民不生产,粮食就缺乏;工人不生产,器物就缺乏;商人不转运,粮食、器物、财货就断绝;虞人不生产,财货就缺乏。”财货缺乏,山泽中的资源就不能开发了。农、工、商、虞这四种人的生产,是人民赖以穿衣吃饭的来源。来源大就富足,来源小就贫困。来源大了,对上可以使国家富强,对下可以使家庭富裕,贫富全靠自己。富了也没人掠夺他,穷了没人给他东西,而聪明的人有余,愚笨的人不足。姜太公封在营丘,那里的土地都是盐碱地,劳力很少。于是姜太公就鼓励妇女纺线织布,尽力施展她们的技巧,并且使本地的鱼盐流通外地。老百姓用襁褓背着孩子络绎不绝地归聚到那里,真如同车辐凑集于车毂似的。因而齐国产的冠带衣履,行销天下;东海和泰山之间的各小国的国君,都拱手敛袖恭恭敬敬地来齐国朝见。后来,齐国中途衰弱,管仲又修订了太公的政策,设立了调节物价出纳货币的九府。齐桓公就借此称霸,多次会合诸侯,使天下的一切都得到匡正,因而管仲也奢侈地收取市租。他虽处陪臣之位,却比列国的君主还要富。因此,齐国的富强一直延续到齐威王、齐宣王时代。
想(xiang)当初我自比万里长城, 立壮志为祖国扫除边患。到如今垂垂老鬓发如霜, 盼北伐盼恢复都成空谈。
将军身著铠甲夜里也不脱,半夜行军戈矛彼此相碰撞,凛冽寒风吹到脸上如刀割。
青春一旦过去便不可能重来,一天之中永远看不到第二次日出。
庭院空旷寂寞,春天景色行将逝尽;
我们就去原先营垒就食,练兵也依凭着洛阳。
思念家乡的心就象这绵绵不断的汾河水,无时无刻不在悠悠地流向家乡。
安贫乐俭是我一贯崇尚,嫁妆岂能做到周全丰厚。
我们同在长干里居住,两个人从小都没什么猜忌。
云雾、沙尘在风中回旋、聚散,天穹空旷高远。月盛星高,战斗十分频繁,当此之时唐军将领却十分骄纵,而胡人军队锐气正盛。
在绿杨垂柳、芳草萋萋的长亭古道上,他好像情侣轻易地抛下我就登程远去。楼头的钟声惊醒了五更的残梦,心头的离愁就像洒在花底的三月春雨。
金黄的芦苇铺满江岸,白色的蘋花飘荡在渡口,碧绿的杨柳耸立在江堤上,红艳的野草渲染着滩头。虽然没有生死之交,却有毫无机巧算计之心的朋友,数那些在秋江上自由自在的鸥鹭。鄙视那些达官贵人们的,正是那些不识字的江上钓鱼翁。
 幼雉的毛羽色彩斑斓,它飞到了可以觅食的稻粱之处。老雉叮嘱它要小心被人类捉了,不要不懂得知足,因贪食而忘了危险。老雉知道幼雉被捉就飞来了,但它们没有黄鹄那样强壮有力,它们真羡慕黄鹄能够高飞,如果在这个时候能有力高飞,那就可以救救幼雉了啊!可惜它们没有那样的才能。见幼雉被捉,母雉和公雉都赶来救自己的孩子,但猎人已经将幼雉捉住,驾上车,猎人的马已经迅速跑起来了,幼雉将被活捉到猎人的住处。老雉仍依依不舍地跟着猎人的车飞行,久久不愿离去。
梧桐(tong)叶在秋天里被摧落,空落的沙棠枝更让人心感萧条。
午睡醒来,满耳都是婉转的鸟鸣。斜倚枕头,想起当年做官时,听早朝的鸡鸣,此情景已恍如隔世。忽然想起故人都已老,自己当然也不例外。如今我贪恋闲适,已忘却了从政建功的美梦。
一个晴朗的日子,斜阳低挂在天边,一叶孤舟载着友人离去,此刻是何等令人惆怅!鸟儿在平旷的原野上远近地飞翔,好似人随流水各奔东西。

注释
⑶“小院”句:句出杜甫《涪城县香积寺官阁》:“小院回廊春寂寂,浴凫飞鹭晚悠悠。”
⑻尧舜:传说中上古的圣君。这两句说,如果自己得到重用的话,可以辅佐皇帝实现超过尧舜的业迹,使已经败坏的社会风俗再恢复到上古那样淳朴敦厚。这是当时一般儒者的最高政治理想。
②桃叶渡:在南京秦淮河与青溪合流之处。这里泛指男女送别之处。
(2)吏目:明代散州或直隶州均设有吏目一人,掌助理刑狱之事,并管官署内部事务。
180.吉妃:善妃。《吕氏春秋·本味》篇记载,汤向有莘国要伊尹,有莘国不给,汤于是请求有莘国君把女儿嫁给他,有莘国君很高兴,就把伊尹作为陪嫁的奴隶一道送来。
5、为问两句:后汉窦宪为车骑将军,大破匈奴,遂登燕然山,命班固作铭,刻石而还。元戎:犹主将。返旆:犹班师。勒:刻。燕然:燕然山,即今蒙古人民共和国杭爱山。
喧哗:声音大而杂乱。
⑽素娥:嫦娥的别称。亦用作月的代称。

赏析

 “人生有何常?但患年岁暮” 二句:年岁暮,岁月流逝。屈原《离骚》:“恐年岁之不吾与。” 此二句是说,人怎能永久活着呢?我年纪老了。感叹人生无常,只恐年岁迟暮。 
 “细腰宫里露桃新,脉脉无言几度春。”这一联用诗歌形象概括了息夫人的故事。这里没有叙述,事件是通过描绘的语言和具体意象表现的。它是根据“楚王好细腰,宫中多饿死”的传说翻造的,也就间接指刺了楚王的荒淫。这比直言楚宫自多一层含意。息夫人的不幸遭遇,根源也正系于楚王的荒淫,这里,叙事隐含造语之中。在这“楚王葬尽满城娇”的“细腰宫”内,桃花又开了。“桃生露井上”本属成言(《宋书·乐志》),而“露桃”却翻出新的意象,似暗喻“看花满眼泪”的桃花夫人的娇面。“无言”是事件中主要情节,古语又有“桃李无言”,这是另一层双关。“无言”加上“脉脉(含情)”,形象生动,表达出夫人的故国故君之思及失身的悲痛。而在无可告诉的深宫,可怜只有“无言”的桃花作她苦衷的见证了。两句中,桃花与桃花夫人,景与情,难解难分,水乳交融,意境优美,诗味隽永。
 开头二句写景。秋风萧瑟,草木干枯,傍晚时分,寒气袭人,路旁的花树呈现出愁惨的容颜。诗人把自己的心理因素融合在外界的景物之中,使外在景物增添了生命的光彩,带有一种神秘的诱惑力。
 此诗开头两句对宿紫山北村的缘由作了说明,原来他是因“晨游紫阁峰”而“暮宿山下村”的。诗人之所以要“晨游”,是为了欣赏山峰上的美景。早晨欣赏了紫阁的美景,悠闲自得往回走,直到日暮才到山下村投宿,碰上的又是“村老见余喜,为余开一尊”的美好场面,作者的心情是很愉快的。但是,“举杯未及饮”,不愉快的事发生了。开头四句,点明了抢劫事件发生的时间、地点和抢劫对象,表现了诗人与村老的亲密关系及其喜悦心情,为下面关于暴卒的描写起了有力的反衬作用,是颇(shi po)具匠心的。中间的十二句,先用“暴卒”“草草”“紫衣挟刀斧”等贬义词句刻画了抢劫者的形象;接着展现了两个场面:一是抢酒食;二是砍树。
 “寻春遇艳”和“重寻不遇”是可以写成叙事诗的。作者没有这样写,正说明唐人更习惯于以抒情诗人的眼光、感情来感受生活中的情事。
 “王孙莫把比蓬蒿”,蓬蒿是一种野生草,个头较高,从外形看,与《菊》郑谷 古诗苗太大的差别,养尊处优的公子王孙们,是很容易把《菊》郑谷 古诗苗当作蓬蒿的。作者直抒胸臆,直截了当地训斥王孙公子“《菊》郑谷 古诗草不分”。其实这是鄙视他们不识人才。下一句就更能看出作者的用意了。
 从“颇闻列仙人(xian ren)”至“庭寒老芝术”是第二段,共八句。诗人扣紧有关黄鹤山的传说,描绘仙人飞升后的荒凉景象。写法仍从“望”字入笔,但却已经杂入许多虚无的幻想,浓化了全诗的气氛。
 虽然边塞诗通常与盛唐联系在一(zai yi)起,但事实上它是最因循守旧的题材之一。盛唐诗人经常继续七世纪的景物断片并置,但他们能够将并置的景物断片和荒凉对照生动地戏剧化,这是他们在这一模式上获得极大成功的原因。从那些关键性的断片中,读者可以想像出完整的场景,然后将这些场景连接成一首近乎叙事的诗。王维这首诗运用了与卢照邻的《紫骝马》诗相同的技巧,不过王维用起来带有盛唐的复杂特性。
 《《官街鼓》李贺 古诗》反复地、淋漓尽致地刻画和渲染生命有限、时光无限的矛盾,有人认为意在批判神仙之说。这种评价是很局限的。从诗人李贺生平及其全部诗歌看,他慨叹人生短促、时光易逝,其中应含有“志士惜日短”的成分。他怀才不遇,眼看生命虚掷,对此特别敏感,特别痛心。此诗艺术上的一个显著特色是,通过异常活跃的想象,对抽象的时间和报时的鼓点发生联想,巧妙地创造出“《官街鼓》李贺 古诗”这样一个象征性的艺术形象。赋无形以有形,化无声为有声,抽象的概念转化为可感的形象,让读者通过形象的画面,在强烈的审美活动中深深体味到诗人的思想感情。
 苏辙的散文《《黄州快哉亭记》苏辙 古诗》,因其高超的艺术技巧,历来被人推崇备至,公认是一篇写景、叙事、抒情、议论紧密结合并融为一体的好文章。最能体现苏辙为文纡徐(从容缓慢)条畅(通畅而有条理)、汪洋(气度宽宏)澹泊(不追求名利)的风格,就同他的为人一样。这篇文章由写景叙事入手,而后转入议论。条理清晰,结构严谨,过渡自然,不露痕迹。写景,能曲肖其景,但又不实不死,做到情景俱出,境界深远,让人产生丰富的联想;叙事,能于简要之中插入闲情,磊落跌宕,分外远致。这篇文章最杰出的(chu de)地方,还在于它的议论。文章就同样的“风”,因帝王、庶人生活、思想之不同而感觉殊异的事实,得出“使其中不自得,将何往而非病?使其中坦然,不以物伤性,将何适而非快”的结论。立论正确,论证有力,结论无可辩驳,令人信服。“论如析薪,贵能破理”。(梁·刘勰《文心雕龙·论说》)要能破理,立论首先要正确,要“贵是而不务华”。(汉·王充《论衡·自纪》)《《黄州快哉亭记》苏辙 古诗》以人对外物的感受是千差万别、因人而异的事实立论,这无疑是正确的。立论“贵是”,就要贵在正确揭示事物的本质。要能破理,在论证过程中还应做到,所“考引事实”必须“不使差忒”。(宋·洪迈《容斋随笔》)苏辙在文章中征引楚襄王兰台披襟当风故事,作为论证的例子,故事的出处在宋玉的《风赋》(见·梁·萧统《昭明文选》),确凿无误,足可传信。最难能的是,这篇文章的议论始终带着情韵,故虽有一股愤懑不平之气贯注其间,却不显出伧父面目。“风无雄雌之异……而风何与焉?”“连山绝壑……乌睹其为快也哉!”等等议论就是。这些议论都近乎于言情,近乎于绘景,显得情韵十足,无丝毫议论常有的逼人气势。唯其如此,文章纡徐条畅,汪洋澹泊的总体风格,也就不致因这些议论而遭受贬斥。
 全诗四句,分四(fen si)层意思,层层深入,不断推进,把思想感情发挥到极致。中国古代诗词作法,有透过一层、加一倍写法。这种写法,有用在一联中(lian zhong)的,如杜甫《夜闻觱篥》云:“君知天地干戈满,不见江湖行路难。”本意写行路难,再加写遍地战争,行路就更难了。又如李商隐《无题》:“刘郎已恨蓬山远,更隔蓬山一万重。”也是如此。更多的是用若干句透过一层,如宋徽宗《宴山亭·北行见杏花》词:“天遥地远,万水千山,知他故宫何处。怎不思量,除梦里有时曾去。无据,和梦也新来不做。”写思念故宫,故宫不见,转而(zhuan er)梦见,最后连梦中也见不到,把感情的波浪重重推向高涨。李觏的这首诗,也是采用了这一手法。
 以上几小段,从初到野外的第一印象写起,进而逐层展示春水之美,春山之美,杨柳之美,麦苗之美,构成了一幅北国郊原的早春风光图,令人目不暇接,心旷神怡。这是描写早春风光的第一大层次。
 “帝乡明日到,犹自梦渔樵”。本来,离长安不过一天的路程,作为入京的旅客,总该想着到长安后便要如何如何,满头满脑盘绕“帝乡”去打转子了。可是诗人却出人意外地说:“我仍然梦着故乡的渔樵生活呢!”含蓄地表白了他并非专为追求名利而来。这样结束,委婉得体,优游不迫,有力地显出了诗人的身份。
 而仲卿的情况自然与兰芝不同,诚如上述引文的分析。又如:“吾意久怀忿,汝岂得自由”、“小子无所畏,何敢助妇语”,于此可立见焦母的蛮横。“作计何不量!先嫁得府吏,后嫁得郎君。否泰如天地,足以(zu yi)荣汝身。不嫁义郎体,其往欲何云?”由此可见刘兄的势利。即使次要人物如媒人、府君的简短对话,也各各符合其人的身份、特点。

创作背景

 《《李延年歌》李延年 古诗》,郭茂倩《乐府诗集》归入《杂歌谣辞》。《汉书·外戚传上》记载:在一次宫廷宴会上,李延年献舞时唱了这首诗。汉武帝听后不禁感叹道:世间哪有这样的佳人呢?汉武帝的姐姐平阳公主就推荐了李延年的妹妹。汉武帝召来一见,果然妙丽善舞。从此,李延年之妹成了武帝的宠姬李夫人。李延年也更加得到宠幸。

 

钱资深( 唐代 )

收录诗词 (3778)
简 介

钱资深 资深字原父,仲鼎子。

恨赋 / 湛博敏

"渡江旌旆动鱼龙,令节开筵上碧峰。翡翠巢低岩桂小,
"废寺林溪上,颓垣倚乱峰。看栖归树鸟,犹想过山钟。
"引派昆山峻,朝宗海路长。千龄逢圣主,五色瑞荣光。
"故园回首雁初来,马上千愁付一杯。
家住锦水上,身征辽海边。十书九不到,一到忽经年。
循环落落如弄珠。长绳系日未是愚,有翁临镜捋白须。
娇泪半垂珠不破,恨君瞋折后庭花。
荣路脱身终自得,福庭回首莫相忘。出笼鸾鹤归辽海,


诸稽郢行成于吴 / 褒执徐

因令五十丝,中道分宫徵。斗粟配新声,娣侄徒纤指。
"越兵驱绮罗,越女唱吴歌。宫烬花声少,台荒麋迹多。
"白云溪北丛岩东,树石夜与潺湲通。
"太虚悬畏景,古木蔽清阴。爰有泉堪挹,闲思日可寻。
宜男漫作后庭草,不似樱桃千子红。"
"满庭花木半新栽,石自平湖远岸来。笋迸邻家还长竹,
"曲江春半日迟迟,正是王孙怅望时。
"薄宦仍多病,从知竟远游。谈谐叨客礼,休浣接冥搜。


春晴 / 应雨竹

春雪未晴春酒贵,莫教愁杀马相如。"
主人浅笑红玫瑰。梓泽东来七十里,长沟复堑埋云子。
敢忘垂堂戒,宁将暗室欺。悬头曾苦学,折臂反成医。
荣路脱身终自得,福庭回首莫相忘。出笼鸾鹤归辽海,
我听此言罢,冤愤如相焚。昔闻举一会,群盗为之奔。
配圣三朝隔,灵仪万姓哀。多年好黄老,旧日荐贤才。
终日苦吟人不会,海边兄弟久无书。
见焰宁劳火,闻香不带烟。自高轻月桂,非偶贱池莲。


解连环·玉鞭重倚 / 盘瀚义

名期五字立,迹愧九年来。此意今聊写,还希君子哀。"
舒君郁郁怀,饮彼白玉卮。若不化女子,功名岂无期。"
东方日出飞神鸦。青云自有黑龙子,潘妃莫结丁香花。"
"箭头破帖浑无敌,杖底敲球远有声。马走千蹄朝万乘,
"岂无故乡路,路远未成归。关内相知少,海边来信稀。
"太乙灵方炼紫荷,紫荷飞尽发皤皤。猿啼巫峡晓云薄,
读书新树老,垂钓旧矶平。今日悲前事,西风闻哭声。
"老子堂前花万树,先生曾见几回春。


大雅·常武 / 章佳诗蕾

钓罢溪云重,樵归涧月圆。懒多成宿疢,愁甚似春眠。
官满定知归未得,九重霄汉有丹梯。"
"广文遗韵留樗散,鸡犬图书共一船。
雏虎如凭怒,漦龙性漫驯。封崇自何等,流落乃斯民。
"适意极春日,南台披薜萝。花光晴漾漾,山色昼峨峨。
"青门有归路,坦坦高槐下。贫贱自耻归,此地谁留我。
月里依稀更有人。虚为错刀留远客,枉缘书札损文鳞。
"卓氏垆前金线柳,隋家堤畔锦帆风。


丑奴儿·书博山道中壁 / 史幼珊

李白终无取,陶潜固不刊。(《论诗》见《郑谷集注》)
有志烟霞切,无家岁月迷。清宵话白阁,已负十年栖。"
"忽忝专城奉六条,自怜出谷屡迁乔。驱车虽道还家近,
"高视终南秀,西风度阁凉。一生同隙影,几处好山光。
"一笑五云溪上舟,跳丸日月十经秋。鬓衰酒减欲谁泥,
白茅草苫重重密,爱此秋天夜雨淙。"
君住孤山下,烟深夜径长。辕门渡绿水,游苑绕垂杨。
"繁总近何如,君才必有馀。身欢步兵酒,吏写鲁连书。


浣溪沙·和柳亚子先生 / 淳于英

湿香风好雨来时。邻惊麦野闻雏雉,别创茅亭住老师。
"禅禹逊尧聪,巍巍盛此中。四隅咸启圣,万古赖成功。
杏园花落游人尽,独为圭峰一举头。"
"云满鸟行灭,池凉龙气腥。斜飘看棋簟,疏洒望山亭。
"拨火垂帘夕,将暄向冷天。闷斟壶酒暖,愁听雨声眠。
细腰争舞君沉醉,白日秦兵天上来。
行云不下朝元阁,一曲淋铃泪数行。"
复闻周太子,亦遇浮丘公。丛簧发天弄,轻举紫霞中。


临江仙·丝雨如尘云着水 / 鱼玉荣

归时白草夹黄河。新诗不觉千回咏,古镜曾经几度磨。
"野客误桑麻,从军带镆铘。岂论之白帝,未合过黄花。
弄河移砥柱,吞日倚扶桑。龙竹裁轻策,鲛绡熨下裳。
箬影沉溪暖,苹花绕郭香。(出守吴兴)。
孤烟村戍远,乱雨海门秋。吟罢独归去,烟云尽惨愁。"
小者pI嵬如婴儿。玉柱金茎相拄枝,干空逾碧势参差。
"禁署方怀忝,纶闱已再加。暂来西掖路,还整上清槎。
天子寿万岁,再拜献此觞。"


东方之日 / 马佳绿萍

"俨若翠华举,登封图乍开。冕旒明主立,冠剑侍臣陪。
小殿灯千盏,深炉水一瓶。碧云多别思,休到望溪亭。"
且向秦楼棠树下,每朝先觅照罗敷。"
"芳兰无意绿,弱柳何穷缕。心断入淮山,梦长穿楚雨。
"芭蕉为雨移,故向窗前种。怜渠点滴声,留得归乡梦。
"落帆人更起,露草满汀洲。远狖啼荒峤,孤萤溺漫流。
绿鬟羞妥么,红颊思天偎。斗草怜香蕙,簪花间雪梅。
"禁署方怀忝,纶闱已再加。暂来西掖路,还整上清槎。


征人怨 / 征怨 / 皮明知

无异市井人,见金不知廉。不知此夜中,几人同无厌。
"高步陟崔嵬,吟闲路惜回。寺知何代有,僧见梵天来。
壮年看即改,羸病计多同。傥宿林中寺,深凭问远公。"
"拟卜何山隐,高秋指岳阳。苇干云梦色,橘熟洞庭香。
"青梅雨中熟,樯倚酒旗边。故国残春梦,孤舟一褐眠。
海秋蛮树黑,岭夜瘴禽飞。为学心难满,知君更掩扉。"
竹浊蟠小径,屈折斗蛇来。三年得归去,知绕几千回。
便向三千界坐禅。月峡青城那有滞,天台庐岳岂无缘。