首页 古诗词 乞校正陆贽奏议进御札子

乞校正陆贽奏议进御札子

五代 / 李膺仲

"高龛险欲摧,百尺洞门开。白日仙何在,清风客暂来。
尽欲心无窍,皆如面正墙。惊疑豹文鼠,贪窃虎皮羊。
"南楼送郢客,西郭见荆门。凫鹄下寒渚,牛羊归远村。
近来闻说烧丹处,玉洞桃花万树春。"
"花竹有薄埃,嘉游集上才。白苹安石渚,红叶子云台。
菱刺惹衣攒黛蛾。青丝系船向江木,兰芽出土吴江曲。
古寺更何有,当庭唯折幢。伴僧青藓榻,对雨白云窗。
未腊山梅处处花。虽免嶂云生岭上,永无音信到天涯。
南诏知非敌,西山亦屡骄。勿贪佳丽地,不为圣明朝。
"玄晏先生已白头,不随鹓鹭狎群鸥。元卿谢免开三径,


乞校正陆贽奏议进御札子拼音解释:

.gao kan xian yu cui .bai chi dong men kai .bai ri xian he zai .qing feng ke zan lai .
jin yu xin wu qiao .jie ru mian zheng qiang .jing yi bao wen shu .tan qie hu pi yang .
.nan lou song ying ke .xi guo jian jing men .fu gu xia han zhu .niu yang gui yuan cun .
jin lai wen shuo shao dan chu .yu dong tao hua wan shu chun ..
.hua zhu you bao ai .jia you ji shang cai .bai ping an shi zhu .hong ye zi yun tai .
ling ci re yi zan dai e .qing si xi chuan xiang jiang mu .lan ya chu tu wu jiang qu .
gu si geng he you .dang ting wei zhe chuang .ban seng qing xian ta .dui yu bai yun chuang .
wei la shan mei chu chu hua .sui mian zhang yun sheng ling shang .yong wu yin xin dao tian ya .
nan zhao zhi fei di .xi shan yi lv jiao .wu tan jia li di .bu wei sheng ming chao .
.xuan yan xian sheng yi bai tou .bu sui yuan lu xia qun ou .yuan qing xie mian kai san jing .

译文及注释

译文
回望来时走的山间小路,山林苍苍茫茫一片青翠。
真怕到那天翻地(di)覆之时,彼此相见再也不能相识。
剑术并非万人之敌(di),防防身的技术,文章倒是四海闻名,罕有人匹敌。
星星垂在天边,平野显得宽阔;月光随波涌动,大江滚滚东流。
花椒专横谄媚十分傲慢,茱萸想进香袋冒充香草。
年年骑着高头大马(ma)在京城里东奔西跑,竟然把客舍当成了家里,家里反而像成了寄宿的地方一样。每天都拿着青铜大钱买酒狂饮,整日吊儿郎当,无所事事一天混到晚,每天晚上点起红烛掷骰赌博(bo),经常都是彻夜不眠一直到天亮。
蔡侯是淡薄(bao)名利的人,趁凉(liang)夜庭中摆酒饯行(xing)。
我本为浩然正气而生,仅为国而死,浩气当还于太空,虽我将死,但丹心可永存,可千秋万代照耀后世。
猫头鹰你这恶鸟,已经夺走了我的雏子,再不能毁去我的窝巢。我含辛茹苦,早已为养育雏子病了!
高高的昆仑山有常年不化的积雪,遥远的蓬莱岛有永不消失的清凉。
 木兰抱着织机的梭子叹着气,究竟是为了谁这么愁苦呢?想要听她说所忧愁的事情,她感激地强颜述说:老父隶属于兵籍,必须服兵役,但是他体力已经逐日衰减,怎么经得起万里征程呢,虽然有儿子但是年纪尚小(不能够替父服役)。北地的风沙足以淹没战马的马蹄,凛冽的北风足以撕裂人的皮肤。老父本来就有病了,身体虚弱,依赖什么来照顾自己呢?

注释
76. 羸(léi):瘦弱。
[112]长川:指洛水。
15.去:离开
⑤列籍:依次而坐。
7.佳:佳人,指湘夫人。期:期约。张:陈设。

赏析

 中唐以来,以爱情、艳情为题材的诗歌逐渐增多。这类作品在共同特点是叙事的成份比较多,情节性比较强,人物、场景的描绘相当细致。李商隐的爱情诗却以抒情为主体,着力抒写主人公的主观感觉、心理活动,表现她(他)们丰富复杂的内心世界。而为了加强抒情的形象性、生动性,又往往要在诗中织入某些情节的片断,在抒情中融入一定的叙事成分。这就使诗的内容密度大大增加,形成短小的体制与丰富的内容之间的矛盾。为了克服这一矛盾,他不得不大大加强诗句之间的跳跃性,并且借助比喻、象征、联想等多种手法来加强诗的暗示性。这是他的爱情诗意脉不很明显、比较难读的一个重要原因。但也正因为这样,他的爱情诗往往具有蕴藉含蓄、意境深远、写情细腻的特点和优点,经得起反复咀嚼与玩索。
 “秋山入帘翠滴滴,野艇倚槛云依依”,临岸系舟,举目远望,翠色怡人,满山的青草绿树像洗染过一样,散发着浓浓的绿意。白云翩翩然点染在秋日的蓝天上,映照着横在水面上的野艇,更增加了几分“行到水穷处,坐看云起时”的自然情趣,那是一种委运任化,悠然自得的生命意识。诗人取景不惑,行云流水般的语言描绘出一幅秋溪摆钓图,字里行间飘荡着一种轻灵的气息。作者采用由远至近的审美(mei)视角,秋山、野艇的仰视之间流淌着“脆滴滴”“云依依”的生命色彩,充彻着一种虚静的宇宙意识。
 "孤客最先闻”诗写到这里,写足了作为诗题的“秋风”,诗中之人还没有露面,景中之情还没有点出。"孤客最先闻。”才画龙点睛,说秋风已为“孤客”所“闻”。这里,如果联系作者的另一首《始闻秋风》诗,其中“五夜飕飗枕前觉,一年颜状镜中来”两句,倒可以作“闻”的补充说明。当然,作为“孤客”,他不仅会因颜状改变而为岁月流逝兴悲,其羁旅之情和思归之心更是可想而知的。
 颈联两句写将军心爱的儿子玉树临风潇洒地吹着玉制的笛子,姬妾对着月亮翩翩起舞,主要是赞美郭将军不仅儿子很帅而且姬妾更美。这两句是写郭将军家庭生活的美满。这一切其实与前二句是密切相关,在朝廷上的得意才会有家庭生活的惬意。到此为止,前六句都在颂扬郭将军,塑造了一位功高得宠、生活惬意、潇洒豪放的将军形象。
 诗的最后一部分是感叹如此绝妙的绘画,竟然少有人赏识,诗人与画家只有相顾失笑,嘘唏感慨一番。然而岁月难驻,时光易逝,身怀绝技的画家已是手颤眼花,满头华发的老人了。这幅画便是他的绝笔之作。自此以后,再想求得他的画已是难乎其难了。言语之间充满了对画家的珍惜之情,无形中也抬高了这幅画竹的价值。
 王维写辋川诗时是在晚年,即安史之乱以前。自唐玄宗开元二十四年(736)张九龄罢知政事,李林甫一派反动势力上台,朝政黑暗,社会矛盾日趋尖锐。王维虽然在朝,他倾向于张九龄的开明政治,对现实十分不满而又无能为力,内心矛盾,产生退隐归田的思想而又恋于禄位。他于是先后在长安附近的终南山和辋川建立别墅,过着亦仕亦隐的生活。
 在历代的诗词中,有不少咏梅之作。早在南朝诗人何逊的《扬州法曹梅花盛开》诗中,就写下“衔霜当路发,映雪拟寒开"的名句。鲍照的《梅花落》则以庭院中的杂树为反衬,赞叹梅花“念其霜中能作花,露中能作实”。体物写志,借事明情,在诗人们笔底下的梅花,常常被引为傲视霜雪,坚贞不屈的高洁品质的象征。柳宗元的《《早梅》柳宗元 古诗》诗同样如此。诗人以《早梅》柳宗元 古诗迎风斗寒,昂首开放的英姿,委婉地表达了自己(zi ji)正直无私的胸怀,显示出对理想执着追求的意志,表现了自己孤傲高洁的品格和不屈不挠的斗争精神。这首诗用简朴、疏淡的文辞刻画《早梅》柳宗元 古诗傲立风霜昂首开放的形象,抒写诗人的情志,状难写之物如在眼前,含不尽之意见于言外,梅的风骨与作者的人格融为一体,含蓄蕴藉,感情深挚委曲,给人以很强的感染力。
 但对这第四章还有别解。王夫之《诗广传》云:“奚为荟蔚也?欺然而兴,皴然而止,初终不相践而面相欺也;歘(xū,即欻)然而合,欻然而离,情穷于达旦而不能固也;翳乎其相蔽而困我之视听也,棘乎其相逼而行相夺也。”“奚以为婉娈也?词有切而不暴也,言色违而勿能舍也,约身自束而不逾分以相夺也。合则喜、离则忧,专一其依而唯恐不相获也。”这里把“荟”、“蔚”、“婉”、“娈”都作为人品的比喻语。“荟”、“蔚”是比忽兴、忽止,忽合、忽离,无坚定操守,专以蒙骗取得信任,巧取豪夺这类行为。“婉”、“娈”是比言辞急切而不凌弱,自我约束而去取不逾越本分,严于操守、感情专一这类行为。前者比昏君佞臣,后者比英主贤臣。所以最后又说:“有荟蔚之主,则必亲荟蔚之臣,才相近而弗论其情也。詧(chá,即察)魏征之娬媚,念褚遂良之依人,匪太宗才有大过人者,征与遂良恶能与荟蔚之子争一朝之饥饱哉!”这是将荟蔚婉娈当作“比”法去理解。这与《毛序》所说刺曹共公“远君子而好近小人”的观点是一致的,故可备一说。
 此诗的思想内容:《《关山月》陆游 古诗》虽然既写了统治集团,又写了将士、遗民,但是从头到尾贯穿着一条线索——南宋王朝下诏和戎,这是诗的第一句指明了的。正是因为下诏和戎,将军才不战空临边,战士才不得趁年轻力壮上阵杀敌,遗民才不得从外族统治的水深火热之中解放出来。诗人的思想倾向是非常鲜明的,这就是诗中所表现的对南宋集团妥协投降政策的谴责,对抗敌爱国的将士和遗民的深切同情,和对侵略者的无比仇恨,正因为表现了这些思想,所以我们才说《《关山月》陆游 古诗》集中体现了陆游爱国诗歌的进步内容和精神实质。陆游诗歌爱国主义精神还常常表现为他壮志未酬的愤懑。在《《关山月》陆游 古诗》诗中,虽然不像《书愤》等诗那样直接表现这一点,但是在“将军不战空临边”,“厩马肥死弓断弦”,“笛里谁知壮士心”,“沙头空照征人骨”等句子中间也隐含着自己倾音无路,壮志未酬的悲愤,诗人与抗金的将士们是息息相通的。
 本诗写征人妻子在春天里思念丈夫的心态。诗的开头,紧紧扣住一个"春"字来写。"袅袅城边柳,青青陌上桑",为我们展现了一派郊野的春光。"袅袅"是形容柳树随风摇曳的情态,"城边"则交代了具体的环境。柳树是春景中的典型描写对象。诗人在此既是写实,同时也蕴含着更多的深意。柳树的千丝万絮,不正隐含着对征人的"千思万绪"吗?在这种场合提及柳树,的确耐人寻味。第二句写到桑树,以便为下句"采叶"作铺垫。"青青"是形容桑叶茂盛的样子,"陌上"是采桑的地方。这同样是实中见虚的写法。句中"陌上桑"一语,本是汉《乐府·相和曲》名,一日《艳歌罗敷行》。晋·崔豹《古今注·音乐》中说:"《陌上桑》,出秦氏女子。秦氏,邯郸人,有女名罗敷,为邑人千乘王仁妻。王仁后为赵王家令。罗敷出,采桑于陌上。赵王登台,见而悦之。因置酒欲夺焉。罗敷巧弹筝,乃作《陌上桑》歌以自明焉。"诗人在此除了实写陌上春色之外,也是有意地用典,借《陌上桑》的故事,含蓄地表达女主人公对丈夫的忠贞不二之(er zhi)情。
 周公在其子伯禽受封于鲁后曾训戒伯禽要尊贤,说:“我,文王之子,武王之弟,成王之叔父,我于天下亦不贱矣。然我一沐三握发,一饭三吐哺,起以待士,犹恐失天下之贤人。”(《史记·鲁周公世家》)他知道自己的身份“不贱”,当然知道成王的身份更为高贵。成王为文王之孙,武王之子,血统至尊,这也几乎就是他继位时全部的政治资本,周公对此不能不充分地加以利用,以期对文王、武王感恩戴德的群臣对成王也俯首听命。因此“继序”一语出现于《《周颂·闵予小子》佚名 古诗》的末句,绝非偶然,它强调成王继承的是文王、武王开创的大业,而“思不忘”对成王固然是必须兑现的誓言,对于文王、武王的旧臣,则是理所当然应尽的天职。
 第二句描绘湖上无风,迷迷蒙蒙的湖面宛如未经磨拭的铜镜。“镜未磨”三字十分形象贴切地表现了千里洞庭风平浪静、安宁温柔的景象,在月光下别具一种朦胧美。因为只有“潭面无风”,波澜不惊,湖光和秋月才能两相协调。否则,湖面狂风怒号,浊浪排空,湖光和秋月便无法辉映成趣,也就无有“两相和”可言了。
 虽然对于怨妇,史上多有微词,但妇女们温柔婉约的风姿,在任何时候都是使人怜惜的。花朵招蜂引蝶,本是常理,可像花儿一样美丽的妃嫔们被贬入冷宫,降临在她们头上的是长年失去丈夫的日子。空有花容月貌,但没人欣赏。原本凭借容貌受到宠爱的妃子尤其凄凉吧,看到蝴蝶飞舞在花丛中,心底自然更加苦闷。但那时的宫廷就是一个大笼子,有钥匙的不过是皇帝一人罢了。
 那么,诗人究竟在想些什么呢?底下一联为我们略作提示。“故第”,即旧时的住宅。寻找故第,只见苔色满墙,斑驳难认,意味着追怀平生,遗踪恍然。“春田”,指家乡的农田。由连夜雨声,触发起春田的忆念,暗示要弃官归隐,安度余生。上句是回顾,下句是展望,正体现了人到《中年》郑谷 古诗时的典型思想活动。作者借故第、春田、苔色、雨声等事物反映出来,形象鲜明而又富于概括力。
 此诗开篇先点明送别时节及客人南下所经之地。古人有折柳送别的习俗,故诗人特意写到了柳花,切题之送客。春流送客,可以想见友人赴任,春风得意之状。朱雀桥、乌衣巷,皆江宁之名胜,骚人墨客多有咏之。此处诗人写此名胜古迹,乃点题“之江宁”赴任。言其在此“看淮水”“问王家”,写出了客人的悠闲、得意之状。
 这首诗与《古诗·驱车上东门》在感慨生命短促这一点上有共同性,但艺术构思和形象蕴含却很不相同。《古诗·驱车上东门》的主人公望北邙而生哀,想到的只是死和未死之前的生活享受;这首诗的主人公游京城而兴叹,想到的不止是死和未死之时的吃好穿好。
 诗以议论发端。开始两句说,要论山水的优美,襄阳远远胜过会稽(今浙江绍兴市)。会稽是古代越国的都城,以山水秀丽著称。孟浩然刚从越地而归,拿襄阳山水与会稽比较,是很自然的。前二句传(ju chuan)达出山是故乡美的热爱故乡之情。笔锋一转,诗人的笔落在望楚山上。孟浩然喜爱游览,一生踏遍了襄阳的山山水水,这座望楚山却一直没有登览过。写未登望楚山,是为了下文写登望楚山。这样写是突出望楚山在诗人心中的地位。
 郑愔的琴艺得到孟浩然的欣赏,他的琴音引起孟浩然的共鸣。浩然志在山水,郑愔的琴音也志在山水,二人志趣相投。春秋时,伯牙鼓琴,志在高山,锺子期说:“妙呵,听你的琴,眼前就出现巍巍的泰山。”伯牙志在流水,锺子期说:“妙呵,听你的琴,就好象滔滔的江河!”诗人表示自己喜欢山水,不愿仕进。借用伯牙锺子期的故事,说郑愔与自己思想志趣相投。一般写弹琴的诗,或渲(huo xuan)染琴声的美妙,或感叹琴师的身世,而孟浩然通过对听琴的描写,勾划出一位善琴好饮,放浪潇洒,飘然出尘的高士形象。诗用“半酣下衫袖,拂拭龙唇琴”的细节表现郑愔的豪放旷达,用酒、清风、竹林、琴、夕阳烘托其高洁;结尾以自己的高蹈,来表现郑愔的高蹈,展示人物的内心境界。写完弹琴,诗中的人物也就呼之欲出了。
 全篇奇句豪气,风发泉涌,由于诗人有边疆生活的亲身体验,因而此诗能“奇而入理”,“奇而实确”,真实动人。

创作背景

 周代由文、武奠基,成、康繁盛,史称刑措不用者四十年,这时可称为周代的黄金时期。昭、穆以后,国势渐衰。后来,厉王被逐,幽王被杀,平王东迁,进入春秋时期。春秋时期王室衰微,诸侯兼并,夷狄交侵,社会处于动荡不安之中。相传中国周代设有采诗之官,每年春天,摇着木铎深入民间收集民间歌谣,把能够反映人民欢乐疾苦的作品,整理后交给太师(负责音乐之官)谱曲,演唱给天子听,作为施政的参考。反映周初至春秋中叶社会生活面貌的《诗经》,就整体而言,正是这五百年间中国社会生活面貌的形象反映,其中有先祖创业的颂歌,祭祀神鬼的乐章;也有贵族之间的宴饮交往,劳逸不均的怨愤;更有反映劳动、打猎、以及大量恋爱、婚姻、社会习俗方面的动人篇章。这一篇《《樛木》佚名 古诗》很好的表现了西周当时的社会状况和纯朴的民风。

 

李膺仲( 五代 )

收录诗词 (9627)
简 介

李膺仲 李膺仲,约神宗、哲宗时人(《声画集》卷八)。

寄蜀中薛涛校书 / 诸雨竹

曙月孤霞映,悬流峭壁分。心知人世隔,坐与鹤为群。"
桑蚕临熟客还家。霏微对岸漳边雨,堆阜邻疆蓟北沙。
"高城满夕阳,何事欲沾裳。迁客蓬蒿暮,游人道路长。
沈冥类汉相,醉倒疑楚狂。一旦紫微东,胡星森耀芒。
玉垒经纶远,金刀历数终。谁将出师表,一为问昭融。"
"苔色轻尘锁洞房,乱鸦群鸽集残阳。青山空出禁城日,
古壁青灯动,深庭湿叶埋。徐垂旧鸳瓦,竞历小茅斋。
风赋何曾让景差。落日渚宫供观阁,开年云梦送烟花。


赠孟浩然 / 绪元瑞

汀洲延夕照,枫叶坠寒波。应使同渔者,生涯许钓歌。"
团团皱绿鸡头叶。露凝荷卷珠净圆,紫菱刺短浮根缠。
所嗟白首磻溪叟,一下渔舟更不归。"
燎照云烟好,幡悬井邑新。祯祥应北极,调燮验平津。
步到竹丛西,东望如隔帘。却坐竹丛外,清思刮幽潜。
树向寒山得,人从瀑布来。终期天目老,擎锡逐云回。"
"晴暖感馀芳,红苞杂绛房。落时犹自舞,扫后更闻香。
猿鸟可知僧可会,此心常似有香烟。"


天竺寺八月十五日夜桂子 / 苍易蓉

天子坐宣室,夔龙奉谟猷。行当赐环去,岂作遗贤羞。"
荒城见羊马,野馆具薇蕨。边境渐无虞,旅宿常待月。
南棹何时返,长江忆共游。遥知钓船畔,相望在汀洲。"
半月縆双脸,凝腰素一围。西墙苔漠漠,南浦梦依依。
渐觉身非我,都迷蝶与周。何烦五色药,尊下即丹丘。"
欲结三天社,初降十地魔。毒龙来有窟,灵鹤去无窠。
寇盗缠三辅,莓苔滑百牢。圣朝推卫霍,归日动仙曹。"
"乌鹊桥头双扇开,年年一度过河来。莫嫌天上稀相见,


木兰花慢·可怜今夕月 / 魏亥

"郎作东台御史时,妾长西望敛双眉。一从诏下人皆羡,
昔妒邻宫槐,道类双眉敛。今日繁红樱,抛人占长簟。
"羁旅复经冬,瓢空盎亦空。泪流寒枕上,迹绝旧山中。
病令新作少,雨阻故人来。灯下南华卷,袪愁当酒杯。"
独吟黄叶乱,相去碧峰多。我有归心在,君行竟若何。"
"朝光如飞犹尚可,暮更如箭不容卧。犍为穿城更漏频,
鹤翅驻云天上来。几处吹箫森羽卫,谁家残月下楼台。
洞宫四百日,玉籍恣探阅。徒以菌蟪姿,缅攀修真诀。


淮上遇洛阳李主簿 / 张廖丽君

莫向仙坛问白云。驰逐宁教争处让,是非偏忌众人分。
"乌台上客紫髯公,共捧天书静境中。
"朔漠正秋霖,西风传夕砧。沧洲未归迹,华发受恩心。
因说来归处,却愁初病时。赤城山下寺,无计得相随。"
"城西青岛寺,累夏漱寒泉。今在提纲所,应难扫石眠。
"拨火垂帘夕,将暄向冷天。闷斟壶酒暖,愁听雨声眠。
"岂君心的的,嗟我泪涓涓。绵羽啼来久,锦鳞书未传。
长拟老岳峤,又闻思海湖。惠能同俗姓,不是岭南卢。"


与诸子登岘山 / 梁丘鹏

生来未识山人面,不得一听乌夜啼。"
思量今日英雄事,身到簪裾已白头。"
官自文华重,恩因顾问生。词人求作称,天子许和羹。
罢酒惭陶令,题诗答谢公。朝来数花发,身在尉佗宫。"
拟欲事师为弟子,不知将法付何人。"
玄发侵愁忽似翁,暖尘寒袖共东风。
尘笼罩浮世,遐思空飞越。一罢棋酒欢,离情满寥泬。
若使明年花可待,应须恼破事花心。"


西江月·别梦已随流水 / 段干婷秀

旌去题新谥,宫存锁素帏。重泉应不恨,生见太平时。
夜深秋风多,闻雁来天末。"
重怜身称锦衣裳。洲迷翠羽云遮槛,露湿红蕉月满廊。
越乡归处有鲈鱼。潮生水郭蒹葭响,雨过山城橘柚疏。
为君蘸甲十分饮,应见离心一倍多。"
复此棹孤舟,云涛浩茫茫。朱门待媒势,短褐谁揄扬。
悬冠谢陶令,褫珮怀疏傅。遐想蜕缨緌,徒惭恤襦袴.
时行仍仿佛,度日更分明。不敢频倾耳,唯忧白发生。"


闻梨花发赠刘师命 / 闾丘俊贺

遥程随水阔,枉路倒帆频。夕照临孤馆,朝霞发广津。
"灯火荧煌醉客豪,卷帘罗绮艳仙桃。纤腰怕束金蝉断,
萧索风高洙泗上,秋山明月夜苍苍。"
路以重湖阻,心将小谢期。渚云愁正断,江雁重惊悲。
晚来更带龙池雨,半拂阑干半入楼。
水殿年年占早芳,柔条偏惹御炉香。
梁王司马非孙武,且免宫中斩美人。"
蛤蜊菰菜梦横塘。几年凉月拘华省,一宿秋风忆故乡。


上行杯·落梅着雨消残粉 / 沙含巧

"井络天彭一掌中,漫夸天设剑为峰。阵图东聚燕江石,
"秋气满堂孤烛冷,清宵无寐忆山归。
自取机沉在槛猿。位极干坤三事贵,谤兴华夏一夫冤。
清渠州外月,黄叶庙前霜。今日看云意,依依入帝乡。"
鸡黍随人设,蒲鱼得地生。前贤无不谓,容易即遗名。"
"小亭闲眠微醉消,山榴海柏枝相交。
桃蹊李径尽荒凉,访旧寻新益自伤。虽有衣衾藏李固,
猾吏门长塞,豪家户不扃。四知台上镜,三惑井中瓶。


沔水 / 张简胜涛

"愚为童稚时,已解念君诗。及得高科晚,须逢圣主知。
"城势已坡陀,城边东逝波。绿桑非苑树,青草是宫莎。
"碧树苍苍茂苑东,佳期迢递路何穷。一声山鸟曙云外,
万朵照初筵,狂游忆少年。晓光如曲水,颜色似西川。
野寺薜萝晚,官渠杨柳春。归心已无限,更送洞庭人。
遍思诸草木,惟此出尘埃。恨为移君晚,空庭更拟栽。"
"轮郭休夸四字书,红窠写出对庭除。
"岂无故乡路,路远未成归。关内相知少,海边来信稀。